Správa infraštruktúry

IT infraštruktúra predstavuje súbor hardvéru a softvéru ktorý spolu dokážu plniť požiadavky a ciele, ktoré boli pre dané prostredie stanovené. Nie každá firma disponuje personálnymi a finančnými prostriedkami na to, aby si mohla takúto infraštruktúru vybudovať sama, spravovať ju a udržiavať stále aktuálnu. Preto je vo väčšine prípadov ekonomicky aj odborne výhodné prenechať návrh, realizáciu a starostlivosť dodávateľovi IT služieb.

Čo pokrýva správa infraštruktúry

  • analýza, návrh, implementácia daného riešenia
  • kúpa a inštalácia hardvéru a licencií
  • monitoring 24/7
  • zabezpečenie nepretržitej prevádzky v datacentre alebo in-house
  • garancia obnoviteľnosti v prípade havárie
  • garancia bezpečnosti
  • reakcia na vzniknuté problémy

Výhody

O vašu infraštruktúru sa stará tím profesionálov

Podpora 24/7

Zníženie operatívnych nákladov

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk