Highly available geo-zone server

Problem description

S rastúcim trendom globalizácie spoločnosti sa niektoré spoločnosti s lokálnou pôsobnosťou pretransformovali do globálneho merítka. Firmam s globálnym pôsobením sa otvárajú nevídané možnosti, nový trh a nový zákazníci. Kedže každá firma, ktorá chce spĺňať trendy tejto doby má webstránku, ktorá ju prezentuje a na ktorú chodia denne tisíce ľudí. Firma pre ktorú sme tento problém riešili, potrebovala byť dostupná 24/7 a na všetkých kontinentoch pričom čas potrebný na načítanie webstránky nemal presiahnuť čas 3 sekundy. Jej datové centrum a webstánka boli umiestnené v Európe. Pre europskych zákazníkov boli zdroje pre načítanie stránky vysoko dostupné. Ale pre užívateľov z Ameriky alebo Ázie bola situácia iná. Preto bolo potrebné vyriešiť problém tak, aby užívatelia z daného kontinentu boli presmerovaný na prístupový nod, ktorý prislúchal danej zóne.

Requirements

  • vysoká dostupnoť
  • presmerovanie užívateľov na danú zónu
  • replika dát
  • garantovaný čas načítania webstránky
  • zobrazovanie obsahu webstránky podľa lokácie užívateľa

Solution

Na riešenie tejto problematiky bolo potrebné navrhnúť viacero komponentov, ktoré boli schopné tieto služby poskytovať. Bolo potrebné vyriešiť tri kľúčové vlastnosti: dns, databázovú replikáciu a súborovú replikáciu. Po implementácií týchto troch prvkov sme boli schopný zaistiť a prevádzkovať služby na požadovanej úrovni. Zároveň sme docielili vysokú dostupnosť riešenia, kedže pri výpadku akéhokoľvek nodu, boli ďaľšie dva schopné poskytovať dané služby.

en_USEnglish