IT infraštruktúra pre firmy

Problem description

Každá spoločnosť ktorá vstúpi na trh bude skôr či neskôr potrebovať riešiť istú úroveň IT služieb. Je to jednak z dôvodu toho, že firma sa potrebuje prezentovať vlastnou web stránkou a vlastniť firemný mail s vlastnou doménou a jednak z dôvodu efektivity práce, ktoré IT systémy ponúkajú pričom odvetvie v ktorom firma podniká nehrá v tomto prípade žiadnu rolu.

Požiadavky na zabezpečenie firemného IT

 • zriadenie firemného emailu na vlastnej doméne
 • spolupráca a komunikácia s developerskou firmou pri vývoji webu a poskytnutí webhostingu
 • vnútrofiremná infraštruktúra
 • technologické konzultácie a poradenstvo, kde sme zabezpečili komunikáciu s providerom pre pripojenie do internetu.
 • konfigurácia lokálnej LAN s optimalizáciou prenosu dát na sieti a QoS
 • nastavenie Wifi siete a firewallu, s možnosťou vzdialeného prístupu cez VPN.
 • implementácia zdieľaného úložiska dát s nastavením prístupových práv
 • zabezpečenie zálohy produkčných dát, emailov a účtovného softvéru
 • zriadenie firemného cloudu na vlastnej doméne pre potreby zdieľania veľkých súborov pre klientov
 • monitoring všetkých aktívných služieb a serverov systémom Zabbix.
 • podpis SLA zmluvy zabezpečujúcej dostupnosť služieba a reakčného času v prípade výpadku.

Výsledkom je vyspelá a fungujúca infraštruktúra mladej firmy, bez nutnosti interného IT oddelenia, so zabezpečením všetkých IT procesov a potrebných služieb.

en_USEnglish