Správa tenkých klientov

Thin client alebo tenký klient je počítač alebo počítačový program, ktorý pri plnení svojej činnosti silne zavisí od iného zariadenia - servera. Tento princíp je v kontraste s tradičnými PC, ktorý má všetko potrebné na to, aby tieto úlohy plnil sám. Celý princíp fungovania tenkého klienta spočíva v tom, že tenký klient prenáša obraz, vstupy a výstupy z klávesnice, myši a USB a všetka výpočtová práca je vykonávaná priamo na serveri.

Čo pokrýva správa tenkých klientov

  • analýza, návrh, implementácia
  • inštalácia a správa softvéru tenkých klientov
  • riadenie prístupu
  • autorizácia pomocou hardvérového kľúča, smart-karty
  • centralizovaná správa

Výhody

 

Nízke náklady na jedného užívateľa

Úspore energie

Centralizovaná správa

Bezpečnosť dát

Zjednodušená správa

Nízky downtime

Zjednodušené zálohovanie dát a konfigurácií

Flexibilita

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk