Správa a zdieľanie dát

Dnes už len veľmi zriedka nájdeme povolanie, ktorá by záležitosťou jedného človeka. Na projektoch často spolupracuje tím ľudí, ktorí si potrebujú medzi sebou vymieňať, zdieľať prípadne súčasne pristupovať k rôznym dokumentom a súborom. V  prostredí firmy na takýto účel slúžia práve zdieľané súbory/adresáre. Zdieľanie je možné realizovať od jedného súboru až po vnorené adresáre pre jednotlivca, tímu či oddelenie. Na to, aby sa k dátam nedostali nepovolané osoby je potrebné vypracovať bezpečnostnú politiku a audit prístupových práv, ktorý sa následne aplikuje do adresárovej štruktúry.

Správa zdieľania dát pokrýva tieto oblasti

  • návrh a implementácia centrálneho dátového úložiska (SAN/NAS)
  • zabezpečenie prístupu k firemným dátam
  • bezpečnostná politika
  • nastavenie práv
  • záloha prístupových práv

Klúčové vlastnosti

Riadenie prístupu

Monitoring aktivít

 

Škálovateľnosť

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk