Monitoring

Monitoring predstavuje jeden zo základných znakov dobre fungujúcej infraštruktúry. Pomocou monitoringu môžeme sledovať a identifikovať potencionálne problémy a včas ich riešiť. Taktiež je to nástroj, ktorým sledujeme, ako sa menia požiadavky a kapacity prostredia čím vieme včasne a presne škálovať dané IT prostredie. 

Čo monitoring pokrýva

  • monitoring prevádzky siete
  • monitoring v reálnom čase
  • analýza zozbieraných dát
  • detekcia podozrivého chovania na sieti
  • detekcia anomálií
  • monitoring servrov
  • monitoring služieb
  • monitoring sieťových zariadení
  • monitoring dostupnosti aplikácií

Výhody

Monitorovanie prevadzky v reálnom čase

Okamžité informovanie o incidente pomocou vlastného notifikačného nástroja

Široká podpora monitorovaných zariadení, služieb

Predchádzanie problémom

Podpora pri plánovaní prostriedkov (analýza trendov)

24x7x365 dohľad

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk