Firemný cloud

Firemný cloud v tomto zmysle predstavuje rozšírenú možnosť šírenia, zdieľania a výmeny dát. Často je potrebné vyprodukované dáta zdieľať s ostatnými zamestnancami alebo priamo so zákazníkmi, ktorí nie sú súčasťou firmy a nemajú prístup k firemným dátam. Takisto ak zamestnanec pracuje z domu mal by mať jednotný prístup k svojím dátam. Privátny cloud takýto prístup zabezpečí pričom dáta neopúšťajú firemné prostredie, čím eliminujeme ich strate a duplicite. 

Firemný cloud pokrýva tieto oblasti

  • zdieľanie dát so zákazníkmi
  • prístup k dátam zamestnancov mimo office
  • bezpečná výmena dát (nahrádza yousendit a podobne)
  • hybridný cloud

Výhody

Inhouse riešenie

Zdieľanie dát pod kontrolou

 

Prípadové štúdie

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk