Emailové systémy

Elektronická komunikácia patrí k bežným formám komunikácie v našom osobnom i pracovnom živote. Predstavuje rýchlu a efektívnu výmenu informácii a dát. Pre firmy je elektronická pošta univerzálny a oficiálny nástroj na komunikáciu s dodávateľmi a zákazníkmi. Sme si vedomí tejto dôležitosti a pri  návrhu správnej mailovej infraštruktúry zohľadňujeme viacero faktorov, akými sú veľkosť firmy, počet zamestnancov, geografická lokácia jednotlivých pobočiek a podobne. 

Emailové systémy pokrývajú tieto oblasti

  • služby elektronickej pošty
  • bezpečnosť emailovej komunikácie
  • možnosti šifrovanej komunikácie
  • redundancia serverov starajúcich sa o prijímanie a posielanie emailov
  • nasadenie SSL certifikátov pre zabezpečenú komunikáciu
  • riadenie prístupu k mailom mimo firemného prostredia
  • webmail
  • decentralizované riešenie podľa geozónových lokácií

Klúčové vlastnosti

Flexibilita riešenia

Redundancia mailových brán

 

Spamová a vírusova kontrola

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.

+421 257 272 210

info@technify.sk